1. Kể từ ngày 06/01/2014 , BQT sẽ rà soát lại tất cả bài viết . Những bài trùng tiêu đề, trùng nội dung , post bài sai box sẽ bị BAN nick và Delete không báo trước.
    Và cũng loại trừ SPAM , chúng tôi bắt buộc kích hoạt free qua Email cho tài khoản mới.

Tài liệu Những mẫu câu giao tiếp tiếng anh phổ biến

TIN VIP

Người dùng tìm thấy trang này qua từ khóa :

  1. những mẫu câu tiếng anh giao tiếp