Lệnh Và Hotkey Game Liên Minh Huyền Thoại

Discussion in 'Liên Minh Huyền Thoại' started by MrSun, Nov 6, 2012. Xem: 56,180

 1. Location:

  empty
 2. Status:

  empty
 3. Price:

  0 VNĐ
 4. Phone:

  0978268357
 5. Address:

 6. Information:

  Nov 6, 2012, 0 Replies, 56,180 Views
 1. MrSun

  MrSun Administrator

  Lệnh Và Hotkey Game Liên Minh Huyền Thoại

  Lệnh trò chuyện
  • "Enter" = Đóng mở khung chat (mặc định:chat với đồng chí đồng đội)
  • / Help /? = Lists / cho danh sách các lệnh và mô tả
  • / all hoặc "shift + enter" = chat cho tất cả người chơi trong game
  • / W hoặc / msg "<username>" <message> = Gửi tin nhắn cho người chơi có tên
  • / R = Trả lời người cuối cùng chat thầm với bạn
  • / mute "<username>" = cho thằng có tên im mồm.
  • /ignore hoặc /squelch "<UserName>" = Đồng bộ với PVP.net danh sách chặn và Ignore nó luôn
  • /buddylist = Khởi động tất cả các cửa sổ chat của tất cả bạn bè có tên trong danh sách
  • /surrender hoặc /ff = đầu hàng,GG
  • /nosurrender hoặc /noff = bỏ phiếu chống,không surrender
  • Shift+1 or /joke or /j = joke
  • Shift+2 or /taunt or /t = taunt
  • Shift+3 or /dance or /d = dance
  • Shift+4 or /laugh or /l = laugh

  Chú ý : /taunt, /joke, /laugh chỉ trong khu vực máy quay - bạn chỉ nghe thấy tiếng khi camera nằm ở champ của bạn


  Hotkey

  • "x" = Hiện trỏ chuột tấn công
  • "q / w / e / r" = dùng kĩ năng champion
  • "alt-q/alt-w/alt-e/alt-r" = tự cast spell lên bản thân nếu nó là spell như hồi máu tăng attack speed v.v.
  • "shift-q/shift-w/shift-e/shift-r" = smart cast,cast spell ngay tại nơi trỏ chuột đang nằm
  • "ctrl-q/ctrl-w/ctrl-e/ctrl-r" = cộng điểm skill khi level up
  • "d" = Summoner spell 1
  • "f" = Summoner spell 2
  • "a" = Attack Move
  • "s" = Dừng
  • "H" = nhấn H sẽ dừng mọi hoạt động và sẽ hoạt động trở lại khi thả ra.
  • "1 - 6" = Dùng active của các món đồ trong ô theo thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới
  • "b" or "7" = Quay về base
  • "z" = Mở rộng cửa sổ chat để xem lại chat
  • Arrow Keys = Cuộn màn hình
  • "c" = Xem thông tin cá nhân của champion
  • "p" - Mở cửa sổ shop đồ
  • "Tab" = Mở cửa sổ thông tin hai team
  • "g" = Bật tắt trỏ chuột để ping
  • "y" = Khóa camera tại champion
  • "spacebar" = Để camera quay lại champion
  • "L"= Đóng/Mở thanh máu minions
  • "shift-L" = Ẩn/Hiện thanh máu của champion
  • "shift-K" = Ẩn/Hiện tên Summoners
  • "Ctrl+F" = Xem PING và FPS của game hiện tại.
  • "alt+left click" = Ping tại một điểm
  • "alt+right click" = Điều khiển các clone như Tibbers,bóng Shaco,LeBlanc,Morderkaiser.
  • "F1" = Chọn bản thân
  • "F2 / F3 / F4 / F5" = Chọn đồng đội từ 1 đến 4
  • "F12" hoặc Print Screen = Chụp ảnh màn hình
  • "Esc" = Bật bảng chọn Menu
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.