1. Kể từ ngày 06/01/2014 , BQT sẽ rà soát lại tất cả bài viết . Những bài trùng tiêu đề, trùng nội dung , post bài sai box sẽ bị BAN nick và Delete không báo trước.
    Và cũng loại trừ SPAM , chúng tôi bắt buộc kích hoạt free qua Email cho tài khoản mới.

Clip Làng Ninja ZingSpeed

TIN VIP

Người dùng tìm thấy trang này qua từ khóa :

  1. cach dua lang nija

    ,
  2. chi cach dua zingspeed lang nin ja